Mỗi hộp KLIK đều có một dụng cụ hỗ trợ, bạn có thể thưởng thức hương thơm yêu thích của mình ở bất cứ đâu và khi nào bạn muốn!

1. Tạo một khoảng trống trên đầu lọc thuốc bằng dụng cụ kèm theo

2. Đặt viên tinh dầu vào đầu thuốc

3. Đẩy viên tinh dầu vào sâu hơn

4. Bấm vào và thưởng thức!