ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN

Klikvn.com

 • Nhận dạng Người bán

 

 1. Chủ sở hữu của Cửa hàng là:

Hoàng Phi Hùng

v

E-mail:

Điện thoại:

ADD:
Ngân hàng:
STK:

 

 • Quy định
 1. Cửa hàng trực tuyến [sau đây gọi là Cửa hàng] bán qua Internet trên cơ sở các Quy định này [sau đây gọi là Quy định].
 2. Khách hàng [sau đây gọi là khách hàng] có thể là:
 • một thể nhân trưởng thành có đầy đủ năng lực pháp lý, cư trú ở Ba Lan hoặc ở Liên minh Châu Âu,
 • một thể nhân trưởng thành điều hành một doanh nghiệp có trụ sở tại Ba Lan hoặc ở Liên minh Châu Âu,
 • một pháp nhân hoặc một đơn vị tổ chức không có tư cách pháp nhân, được luật pháp cấp năng lực pháp lý, có trụ sở tại Ba Lan hoặc ở Liên minh Châu Âu, được quyền đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm pháp lý thay mặt cho pháp nhân,
 • trẻ vị thành niên hành động với sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.
 1. Người tiêu dùng [sau đây gọi là Người tiêu dùng] theo nghệ thuật. 22 1 Bộ luật Dân sự (Tạp chí Luật học 1964 số 16 mục 93 đã sửa đổi) là thể nhân thực hiện giao dịch hợp pháp với Cửa hàng không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh hoặc nghề nghiệp của Cửa hàng.
 2. Các Quy định là một phần không thể tách rời của hợp đồng mua bán đã ký với Khách hàng.
 3. Giá được đưa ra trong Cửa hàng là giá gộp (bao gồm VAT).
 4. Hàng hóa có sẵn trong Cửa hàng là hàng mới và không bị lỗi về mặt vật lý và pháp lý. Ngoại lệ là những hàng hóa có khuyết tật và dấu vết sử dụng được ghi rõ. Trách nhiệm pháp lý đối với các khuyết tật được xác định theo luật hiện hành, cụ thể là trong điều kiện kỹ thuật. 12 khoản 1 mục 13 của Luật Quyền của người tiêu dùng (OJ 2014 vị trí 827, đã được sửa đổi), Điều 556 và 556 1 -556 3 của Bộ luật Dân sự (Tạp chí Luật học 1964 số 16 mục 93, đã được sửa đổi).
 • Zam màu vàng HỢP ĐỒNG
 1. Đơn hàng có thể được đặt thông qua các hình thức tương tác có sẵn trên trang web của Cửa hàng (giỏ hàng của khách hàng).

 

 1. Điều kiện để đơn hàng được thực hiện là cung cấp dữ liệu cho phép xác minh khách hàng và người nhận hàng. Cửa hàng xác nhận việc chấp nhận đơn hàng bằng cách gửi tin nhắn mô tả đối tượng của đơn hàng đến địa chỉ e-mail được cung cấp khi đặt hàng. Bằng cách đặt hàng, Khách hàng gửi đề nghị ký kết hợp đồng mua bán các sản phẩm đã đặt hàng.

 

 1. Các bên bị ràng buộc bởi thông tin có sẵn trên trang web của Cửa hàng bên cạnh hàng hóa đã mua tại thời điểm đặt hàng.

 

 1. Sau khi đặt hàng, nó được xác minh. Sau đó, Cửa hàng gửi đến địa chỉ e-mail do Khách hàng cung cấp thông tin về việc chấp nhận thực hiện đơn hàng và các giai đoạn tiếp theo. Thông tin về việc chấp nhận đơn đặt hàng để thực hiện là tuyên bố của Người bán về việc chấp nhận đề nghị được đề cập trong §3 giây. 2 và khi Khách hàng nhận được, một Thỏa thuận bán hàng sẽ được ký kết. Sau khi kết thúc Thỏa thuận bán hàng, Cửa hàng xác nhận các điều khoản của mình với Khách hàng bằng cách gửi chúng đến địa chỉ e-mail.

 

 1. Thông tin trên trang web của Cửa hàng không phải là một lời chào hàng theo nghĩa của Bộ luật Dân sự.
 • Thanh toán
 1. Các khách hàng có thể chọn phương thức thanh toán:
 • thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng (trả trước),
 • thanh toán điện tử qua Krajowy Integrator Płatności SA (điện tử).

 

 1. Giá vận chuyển được ghi rõ trong phần tóm tắt đơn hàng.
 2. Điều kiện để giải phóng hàng là thanh toán tiền hàng và lô hàng.
 3. Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán các khoản đến hạn theo hợp đồng, bất kể phương thức thanh toán và / hoặc giao hàng đã chọn.
 4. Trong trường hợp Khách hàng không thanh toán tiền hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng, Cửa hàng sẽ gọi Khách hàng đến lấy hàng và thanh toán tiền hàng, ấn định thời hạn thực hiện nghĩa vụ. Trong trường hợp không thanh toán đủ số tiền đến hạn theo hợp đồng trong thời hạn quy định, Cửa hàng có quyền rút khỏi hợp đồng mua bán.
 5. Ngày hoàn thành đơn đặt hàng được tính kể từ thời điểm tiền cho đơn đặt hàng được ghi có vào tài khoản ngân hàng của Cửa hàng hoặc kể từ thời điểm ủy quyền thanh toán dương.
 • Lô hàng

Hàng đặt được Cửa hàng gửi qua các công ty chuyển phát nhanh.

 • Khiếu nại theo bảo hành (người tiêu dùng)
 1. Trong trường hợp hàng hóa không tuân thủ hợp đồng, Người tiêu dùng nên gửi lại hàng hóa bị lỗi cho Cửa hàng kèm theo mô tả về việc không tuân thủ.
 2. Cửa hàng sẽ phản hồi khiếu nại của Người tiêu dùng trong vòng 14 ngày kể từ ngày trả hàng kèm theo mô tả về việc không tuân thủ.
 3. Mẫu đơn khiếu nại được đính kèm như Phụ lục 2 của Quy chế.
 4. Cửa hàng chịu trách nhiệm với Người tiêu dùng theo luật bảo hành, được quy định bởi Bộ luật Dân sự ngày 23 tháng 4 năm 1964 (Tạp chí Luật học số 16, mục 93, đã được sửa đổi) trong thời hạn 24 tháng.
 5. Tại thời điểm xảy ra lỗi, Người tiêu dùng có thể yêu cầu Cửa hàng (theo luật bảo hành):
 • thay thế hàng hóa bằng một cái mới;
 • sửa chữa hàng hóa;
 • hạ giá thành;
 • rút khỏi hợp đồng – nếu sai sót là đáng kể.

Cửa hàng sẽ phản hồi yêu cầu của Người tiêu dùng trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Cửa hàng sẽ xem xét yêu cầu của Người tiêu dùng, có tính đến các trường hợp sau:

 • dễ dàng và tốc độ thay thế hoặc sửa chữa hàng hóa;
 • bản chất của khiếm khuyết – đáng kể hoặc không liên quan;
 • hàng hóa đã được quảng cáo trước đó hay chưa.
 1. Cửa hàng có thể từ chối yêu cầu thay thế hoặc sửa chữa hàng hóa của Người tiêu dùng, với điều kiện là việc thay thế hoặc sửa chữa hàng hóa đó không thể thực hiện được hoặc sẽ đòi hỏi chi phí quá cao so với yêu cầu thứ hai. Cửa hàng sẽ đề xuất giải pháp thay thế trong trường hợp này.
 2. Mỗi người tiêu dùng có thể sử dụng các phương tiện phi pháp lý để giải quyết các khiếu nại và giải quyết. Để tận dụng khả năng giải quyết hài hòa các tranh chấp liên quan đến mua hàng trực tuyến, Người tiêu dùng có thể gửi đơn khiếu nại của mình, ví dụ:
 • thông qua nền tảng Internet ODR của EU, có tại: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,
 • thông qua Thanh tra Thanh tra Thương mại tỉnh khu vực, danh sách có tại https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

 

 • do trụ sở của Cửa hàng, vụ việc có thể được chuyển trực tiếp đến Thanh tra Thanh tra Thương mại Tỉnh Lublin ở Lublin tại Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin https://www.ihlublin.pl

 

Quá trình tố tụng liên quan đến việc giải quyết tranh chấp người tiêu dùng ngoài tòa án được xác định theo các quy định pháp luật hiện hành (đặc biệt là trong Đạo luật ngày 23 tháng 9 năm 2016 về giải quyết tranh chấp người tiêu dùng ngoài tòa án).  

 1. Mọi khiếu nại liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ do Cửa hàng cung cấp cần được gửi đến các địa chỉ nêu tại khoản 1 của quy định này.
 • Khiếu nại theo bảo hành
 1. Các quy định của khoản này chỉ áp dụng cho Khách hàng không phải là Người tiêu dùng.
 2. Căn cứ vào Điều 558 của Bộ luật Dân sự, trách nhiệm bảo hành của Cửa hàng được loại trừ.
 3. Dựa trên Điều. 545 điều khoản 2 của Bộ luật Dân sự, trong trường hợp gửi hàng đến địa điểm đến qua người vận chuyển, Khách hàng có nghĩa vụ kiểm tra lô hàng kịp thời và theo cách thức đã được chấp nhận đối với lô hàng đó; nếu phát hiện hàng hoá bị mất mát, hư hỏng trong quá trình vận chuyển thì phải thực hiện mọi hành vi cần thiết để xác định trách nhiệm của người vận chuyển.
 4. Khiếu nại phải được gửi đến địa chỉ e-mail quy định trong đoạn 1, cung cấp các dữ liệu sau: tên, họ, tên, địa chỉ, ngày ký kết hợp đồng, đối tượng của hợp đồng, ngày phát hiện lỗi, loại lỗi, yêu cầu, xác nhận lỗi tại thời điểm giao hàng, chi tiết liên hệ (email ), cũng như các hình ảnh có thể có và thông tin khác có thể ảnh hưởng đến quá trình khiếu nại.
 5. Cửa hàng sẽ trả lời đơn khiếu nại đã gửi trong vòng 14 ngày theo lịch.
 6. Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán / giao hàng đã ký kết sẽ được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền về trụ sở của Cửa hàng.
 • Quyền rút khỏi hợp đồng
 1. Căn cứ vào Đạo luật Quyền của Người tiêu dùng ngày 30 tháng 5 năm 2014, người tiêu dùng có quyền rút khỏi hợp đồng mà không cần nêu lý do.
 2. Việc rút khỏi hợp đồng có hiệu lực nếu Người tiêu dùng nộp đơn tuyên bố rút khỏi hợp đồng trong vòng 14 ngày kể từ ngày giao hàng. Để đáp ứng thời hạn, chỉ cần nộp một báo cáo trước khi hết hạn là đủ. Hình thức nộp tờ khai có thể là bất kỳ, ví dụ:
 • Tuyên bố có thể được gửi theo mẫu, mẫu được đính kèm với Đạo luật về Quyền của Người tiêu dùng ngày 30 tháng 5 năm 2014 (đính kèm như Phụ lục 1 của Quy định),
 • bằng e-mail đến địa chỉ được cung cấp trong đoạn 1 của các quy định này,
 • bằng thư đến địa chỉ được cung cấp trong đoạn 1 của Quy định này.
 1. Người tiêu dùng trả lại hàng cho Cửa hàng trong vòng 14 ngày kể từ ngày nộp tuyên bố rút khỏi hợp đồng bằng chi phí của mình.
 2. Cửa hàng trả lại tiền trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được sao kê. Cửa hàng có thể giữ lại khoản hoàn trả các khoản thanh toán đã nhận từ Người tiêu dùng cho đến khi mặt hàng được trả lại hoặc Người tiêu dùng cung cấp bằng chứng về việc trả lại hàng đó, tùy thuộc vào sự kiện nào xảy ra trước.
 3. Cửa hàng trả lại tiền bằng cùng một phương thức thanh toán mà Người tiêu dùng đã sử dụng. Đối với trường hợp thanh toán bằng thẻ thanh toán, tiền hoàn vào tài khoản thẻ.
 4. Trong trường hợp Người tiêu dùng đã chọn phương thức giao mặt hàng khác với phương thức giao hàng rẻ nhất mà Cửa hàng cung cấp, Cửa hàng sẽ không hoàn trả các chi phí phát sinh thêm mà Người tiêu dùng phải chịu. Cửa hàng sẽ chỉ hoàn lại chi phí giao hàng rẻ nhất cho người tiêu dùng.
 5. Người tiêu dùng chịu tất cả các chi phí trực tiếp để trả lại hàng (ví dụ: đóng gói, bảo mật, vận chuyển).
 6. Người tiêu dùng không có quyền rút tiền trong trường hợp hợp đồng:
 • trong đó đối tượng của dịch vụ là vật phẩm được giao trong bao bì niêm phong mà sau khi mở bao bì không thể trả lại vì lý do bảo vệ sức khỏe, vệ sinh nếu sau khi giao hàng đã mở bao bì;
 • trong đó đối tượng của dịch vụ là một mặt hàng bị hư hỏng nhanh chóng hoặc có thời hạn sử dụng ngắn;
 • trong đó đối tượng của dịch vụ là một mặt hàng không đúc sẵn, được sản xuất theo đặc điểm kỹ thuật của Người tiêu dùng hoặc phục vụ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của họ;
 • về việc cung cấp dịch vụ, nếu Cửa hàng đã cung cấp đầy đủ dịch vụ với sự đồng ý rõ ràng của Người tiêu dùng, người đã được thông báo trước khi việc cung cấp bắt đầu rằng sau khi Cửa hàng thực hiện dịch vụ, anh ta sẽ mất quyền rút khỏi hợp đồng;
 • cung cấp nội dung kỹ thuật số không được lưu trữ trên một phương tiện hữu hình, nếu việc thực hiện bắt đầu với sự đồng ý rõ ràng của Người tiêu dùng trước thời hạn rút khỏi hợp đồng và sau khi Cửa hàng thông báo cho Người đó về việc mất quyền rút khỏi hợp đồng;
 • trong đó đối tượng của dịch vụ là các vật phẩm mà sau khi giao hàng, do tính chất của chúng, không thể tách rời với các vật phẩm khác.
 1. Dựa trên Điều. 31 của Đạo luật Quyền của Người tiêu dùng ngày 30 tháng 5 năm 2014, trong trường hợp rút khỏi hợp đồng từ xa hoặc hợp đồng được ký kết bên ngoài cơ sở kinh doanh, hợp đồng được coi là chưa được ký kết.
 2. Người tiêu dùng có trách nhiệm làm giảm giá trị của mặt hàng do sử dụng nó theo cách vượt quá những gì cần thiết để xác lập bản chất, đặc điểm và chức năng của mặt hàng đó.
 • Dịch vụ được cung cấp dưới dạng điện tử
 1. Cửa hàng cung cấp các dịch vụ sau bằng phương tiện điện tử:
  • liên hệ qua biểu mẫu;
  • duy trì Tài khoản Khách hàng.
 2. Các dịch vụ nêu tại điểm 1 được cung cấp 7 ngày một tuần, 24 giờ một ngày.  

 

 1. Dịch vụ:
  • liên hệ qua biểu mẫu – bao gồm việc Khách hàng gửi tin nhắn thông qua các biểu mẫu tương tác có trên trang web của Cửa hàng. Hợp đồng được ký kết khi Khách hàng sử dụng biểu mẫu liên hệ;
  • duy trì Tài khoản khách hàng – nó bao gồm việc cung cấp một bảng điều khiển riêng lẻ với khả năng xem lịch sử đặt hàng, chỉnh sửa dữ liệu Hợp đồng được ký kết bằng cách điền vào các biểu mẫu tương tác thích hợp trên các trang web của Cửa hàng.

 

 1. Có thể thôi việc khỏi các dịch vụ được cung cấp dưới dạng điện tử bất cứ lúc nào mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào.
  • dịch vụ biểu mẫu liên hệ – bằng cách chấm dứt việc sử dụng các biểu mẫu tương tác có sẵn trên các trang web của Cửa hàng;
  • duy trì Tài khoản Khách hàng – bằng cách gửi e-mail đến địa chỉ được cung cấp trong đoạn 1. Tin nhắn phải chứa dữ liệu cho phép xác minh người đăng ký dịch vụ.

 

 1. Cửa hàng, trong trường hợp phát hiện các hành động gây phương hại đến Cửa hàng, vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của Quy chế, bất cứ lúc nào cũng có thể chặn hoặc loại bỏ quyền truy cập của Khách hàng vào các dịch vụ quy định tại điểm 1. Cửa hàng thông báo cho Khách hàng về việc chặn hoặc hạn chế quyền truy cập dịch vụ qua e-mail e-mail được gửi đến địa chỉ được cung cấp trong biểu mẫu.

 

 1. Các dịch vụ được cung cấp vô thời hạn, tuy nhiên, Cửa hàng có thể hạn chế, chặn hoặc sửa đổi quyền truy cập vào chúng, thông báo cho Khách hàng về dịch vụ đó theo cách thức được nêu trong đoạn 12 điểm 4.  
 2. Cả Khách hàng và Cửa hàng có thể chấm dứt hợp đồng cung cấp các dịch vụ quy định tại điểm 1 bất kỳ lúc nào bằng cách gửi e-mail kèm theo tuyên bố về ý chí.

 

 • 10 Bảo vệ prywatnoś bạn
 1. Cửa hàng xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành theo cách thức được quy định trong Chính sách bảo mật (Phụ lục 3).
 • 11 Biện pháp kỹ thuật
 1. Để sử dụng Cửa hàng Trực tuyến, bao gồm cả việc xem các loại và đặt hàng cho các sản phẩm, bạn cần phải:
 2. a) thiết bị đầu cuối (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh) có quyền truy cập Internet và trình duyệt web như Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 3. b) tài khoản e-mail đang hoạt động (e-mail);
 4. c) Hỗ trợ JavaScript được bật;
 5. d) chấp nhận việc sử dụng cookie (bắt buộc phải đặt hàng).
 • 12 Có hiệu lực và sửa đổi các Quy định
 1. Quy định có hiệu lực vào ngày công bố trên trang web của Cửa hàng.
 2. Các Quy định này có thể được thay đổi.
 3. Các sửa đổi đối với Quy định sẽ được công bố trên trang web của Cửa hàng.
 4. Thông tin về các thay đổi đối với Quy định sẽ được gửi đến Khách hàng đến địa chỉ e-mail được chỉ ra trong cài đặt tài khoản.
 5. Các sửa đổi đối với Quy định có hiệu lực sau 14 ngày kể từ ngày được công bố theo cách thức được nêu trong đoạn 3.
 6. Cửa hàng cho rằng Khách hàng có tài khoản trên trang web của Cửa hàng đã chấp nhận các thay đổi đối với Quy định, nếu Khách hàng chưa chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nêu trong đoạn 5.
 7. Đối với những vấn đề không nằm trong các điều khoản của Quy định này, luật Ba Lan sẽ được áp dụng.